begunstiger

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

begunstiger (zn):
beschermer, bevorderaar, patroon
begunstiger (zn):
donateur, klant

als synoniem van een ander trefwoord:

patroon (zn) :
begunstiger, beschermer, beschermheer, mecenas, mentor, pleitbezorger, raadsman, schutsheer, schutspatroon, verdediger, voorstander, voorvechter
vriend (zn) :
begunstiger, donateur, donatrice, liefhebber, supporter, voorvechter
hulp (zn) :
begunstiger, begunstigster, weldoener, weldoenster
mecenas (zn) :
begunstiger, beschermer, patroon

woordverbanden van ‘begunstiger’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c