aanlachen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanlachen (ww) :
toelachen

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘aanlachen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanlachen, toelachen

Beide beteekenen eigenlijk hetzelfde: iemand vriendelijk lachend aanzien. Toelachen is iets krachtiger. Het onderstelt altijd bewustheid en opzet. Aanlachen kan onbewnst geschieden. Eene schoone lacht haar beminde toe; een kind lacht onbewust bekende personen aan. Van zaken gebezigd beteekent aanlachen aangenaam toeschijnen, b.v. Die reis lacht mij zeer aan. Hoewel nog niet geheel in onbruik, wordt aanlachen thans meer en meer verdrongen door toelachen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 34:

aanlachen, toelachen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c