schrijver

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schrijver (zn):
auteur, kantoorbediende, klerk, penvoerder, scribent, secretaris, steller
schrijver (zn):
auteur, columnist, dichter, essayist, romancier, scribent

als synoniem van een ander trefwoord:

klerk (zn) :
inktkoelie, kantoorbediende, opsteller, pennenlikker, schrijver
auteur (zn) :
maker, schrijver, uitvinder
letterkundige (zn) :
schrijver

woordverbanden van ‘schrijver’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
schrijver, secretaris, geheimschrijver, klerk

SCHRIJVER, SECRETARIS, GEHEIMSCHRIJVER, KLERK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 159.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c