droppen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

droppen (ww):
achterlaten, afgeven, afleveren, afzetten, neerleggen
droppen (ww):
afwerpen

als synoniem van een ander trefwoord:

afzetten (ww) :
achterlaten, droppen, lossen, ontladen, uitladen

woordverbanden van ‘droppen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
druipen, druppelen, druppen, droppelen, droppen

Druipen — druppelen — druppen — droppelen — droppen. Druppelsgewijze neervallen. Druppelen en druppen zien op het vallen van enkele druppels; waar eenige klanknabootsing noodig is wordt soms droppen of droppelen gebruikt, o. a. in Starings' Herdenking. Druppelen en droppelen wekken het denkbeeld op van langzame herhaling; druipen beteekent aanhoudend en sterk druppelen. Er komt stellig eene bui; het begint al te druppelen. Ge moogt geene was van de kaars op het tapijt laten druppelen. Toen de sneeuw smolt, droop het van de daken.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

droppen is mogelijk onnodig Engels.
De Woordenlijst overbodig Engels Op-en-Top Nederlands geeft de volgende Nederlandse alternatieven (doorzoek ook de volledige lijst op vindpunt.nl):

droppen  ww.:
1 afwerpen, uitwerpen; 2 afzetten, achterlaten, afleveren, afgeven; 3 afdanken, lozen; 4 laten ontvallen, terloops opmerken; 5 stoppen, ophouden met; 6 neerdonderen, kwakken, plempen
zie ook:
drop

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c