droppen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

droppen (ww):
achterlaten, afgeven, afleveren, afzetten, neerleggen
droppen (ww):
afwerpen

als synoniem van een ander trefwoord:

afzetten (ww) :
achterlaten, droppen, lossen, ontladen, uitladen

woordverbanden van ‘droppen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
druipen, druppelen, druppen, droppelen, droppen

Druipen — druppelen — druppen — droppelen — droppen. Druppelsgewijze neervallen. Druppelen en druppen zien op het vallen van enkele druppels; waar eenige klanknabootsing noodig is wordt soms droppen of droppelen gebruikt, o. a. in Starings' Herdenking. Druppelen en droppelen wekken het denkbeeld op van langzame herhaling; druipen beteekent aanhoudend en sterk druppelen. Er komt stellig eene bui; het begint al te druppelen. Ge moogt geene was van de kaars op het tapijt laten druppelen. Toen de sneeuw smolt, droop het van de daken.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

droppen is mogelijk onnodig Engels.
De Woordenlijst overbodig Engels Op-en-Top Nederlands geeft de volgende Nederlandse alternatieven (doorzoek ook de volledige lijst op vindpunt.nl):

droppen  ww.:
1 afwerpen, uitwerpen; 2 afzetten, achterlaten, afleveren, afgeven; 3 afdanken, lozen; 4 laten ontvallen, terloops opmerken; 5 stoppen, ophouden met; 6 neerdonderen, kwakken, plempen
zie ook:
drop

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.74.77.

debug info: 0.002 c