plengen

als woordenboektrefwoord:

plengen:
(geplengd), vergieten, storten : wijn, tranen plengen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

plengen (ww):
storten, uitgieten, uitstorten, vergieten

als synoniem van een ander trefwoord:

uitstorten (ww) :
gieten, lozen, plengen, plenzen, pletsen, uitgieten, vergieten, verspreiden

woordverbanden van ‘plengen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
plengen, storten

Plengen — storten. Vocht laten vloeien b.v. over den rand van een glas of ander vat. Storten geschiedt met een stoot, en veronderstelt niet altijd bepaald opzet; in plengen ligt de bijgedachte van met opzet. Bloed plengen, bloed storten. Wijn plengen voor de goden. Wijn storten, uit onachtzaamheid.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
plengen, storten

PLENGEN, STORTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 106.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c