bezitter

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezitter (zn):
aandeelhouder, drager, eigenaar, houder

als synoniem van een ander trefwoord:

baas (zn) :
aanvoerder, bezitter, bollebof, boss, chef, directeur, eigenaar, gezagvoerder, gids, heerser, hoofd, leider, meerdere, meester, patron, patroon, superieur, verantwoordelijke
houder (zn) :
beheerder, bezitter, drager, eigenaar
eigenaar (zn) :
baas, bezitter, heer, houder, meester
heer (zn) :
bezitter, eigenaar
drager (zn) :
bezitter, houder

woordverbanden van ‘bezitter’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
eigenaar, bezitter

Eigenaar — bezitter. Eigenaar is degene, die den eigendom, d. i. het eigendomsrecht heeft. Bezitter is hij die het bezit eener zaak heeft. Een dief bezit goederen, die hij anderen ontstolen heeft, maar hij is geen eigenaar. Zie Bezit.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
eigenaar, bezitter

EIGENAAR, BEZITTER

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 147.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c