beheerder

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beheerder (zn) :
administrateur, bewaker, conservator, curator, huismeester, opziener, rentmeester, toezichthouder
beheerder (zn) :
administrateur, curator, intendant, trustee
beheerder (zn) :
bestuurder, bewindvoerder, manager
beheerder (zn) :
exploitant

als synoniem van een ander trefwoord:

bestuurder (zn) :
beheerder, bewindhebber, bewindsman, bewindvoerder, directeur, gemachtigde, gezagsdrager, gouverneur, heerser, leider, manager, menner, regeerder, regelaar, regent, stadhouder, voerder, voerman
bewindsman (zn) :
beheerder, bestuurder, bewindhebber, bewindvoerder, gemachtigde, gezagsdrager, gouverneur, heerser, menner, minister, regeerder, regent, voerder
bewindvoerder (zn) :
beheerder, bestuurder, bewindhebber, gemachtigde, gezagsdrager, gouverneur, heerser, menner, minister, regeerder, regent, voerder
bewaker (zn) :
bediende, beheerder, beschermer, bewaarder, cipier, conservator, hoeder, oppasser, opzichter, surveillant, wacht, wachter
opziener (zn) :
beheerder, controleur, gecommitteerde, inspecteur, opzichter
manager (zn) :
administrateur, beheerder, bestuurder, leider, ondernemer
landvoogd (zn) :
beheerder, bestuurder, onderkoning, stadhouder
houder (zn) :
beheerder, bezitter, drager, eigenaar
rentmeester (zn) :
administrateur, beheerder, rendant
econoom (zn) :
beheerder, huismeester

woordverbanden van ‘beheerder’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c