gecommitteerde

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afgevaardigde (zn) :
gecommitteerde, gedelegeerde, gedeputeerde, gemachtigde, lasthebber, mandataris, vertegenwoordiger
opziener (zn) :
beheerder, controleur, gecommitteerde, inspecteur, opzichter
lasthebber (zn) :
gecommitteerde, gemachtigde, gevolmachtigde, mandataris

woordverbanden van ‘gecommitteerde’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c