gevolmachtigde

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gezant (zn) :
afgevaardigde, afgezant, ambassadeur, consul, diplomaat, gedeputeerde, gevolmachtigde, zaakgelastigde
lasthebber (zn) :
gecommitteerde, gemachtigde, gevolmachtigde, mandataris
gemachtigde (zn) :
gedelegeerde, gevolmachtigde, procuratiehouder
mandataris (zn) :
gevolmachtigde, lasthebber

woordverbanden van ‘gevolmachtigde’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c