diplomaat

als woordenboektrefwoord:

diplomaat:
m. (...maten), staatsman.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ambtenaar (zn) :
diplomaat, bestuurder, functionaris, beambte, administrateur, bureaucraat, klerk, magistraat, staatsdienaar, staatsambtenaar, rijksambtenaar, referendaris, overheidsdienaar, landsdienaar, ambtsdrager, commies, dignitaris, apparatsjik
gezant (zn) :
diplomaat, ambassadeur, gedeputeerde, afgevaardigde, afgezant, gevolmachtigde, zaakgelastigde, consul
politicus (zn) :
diplomaat, staatkundige

woordverbanden van ‘diplomaat’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c