gedelegeerde

als woordenboektrefwoord:

gedelegeerde:
m. (-n), afgevaardigde.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afgevaardigde (zn) :
gecommitteerde, gedelegeerde, gedeputeerde, gemachtigde, lasthebber, mandataris, vertegenwoordiger
commissaris (zn) :
commissielid, gedelegeerde, gelastigde, gevolmachtigde, lid van de raad van toezicht
gemachtigde (zn) :
gedelegeerde, gevolmachtigde, procuratiehouder

woordverbanden van ‘gedelegeerde’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c