voerman

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bestuurder (zn) :
beheerder, bewindhebber, bewindsman, bewindvoerder, directeur, gemachtigde, gezagsdrager, gouverneur, heerser, leider, manager, menner, regeerder, regelaar, regent, stadhouder, voerder, voerman

woordverbanden van ‘voerman’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Alle drie duiden den persoon aan, die het bestuur over de paarden heeft, welke voor een wagen gespannen zijn. Wagenmenner is verouderd en wordt alleen gebruikt om degenen aan te duiden, die de strijdwagens der ouden bestuurden. De wagenmenner van Achilles. Terwijl voerman eiken bestuurder der paarden aanduidt, doch meer gebruikt wordt om den paardenmenner van een lastwagen aan te duiden, wordt koetsier meer bepaald gebruikt voor dengene, die de paarden van eene koels of rijtuig moet besturen.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0173 nc