leidsman

als woordenboektrefwoord:

leidsman:
m. (...lieden), gids, geleider.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

leidsman (zn) :
geleider, gids, mentor

als synoniem van een ander trefwoord:

leider (zn) :
aanvoerder, aanvoerster, baas, bestuurder, bonze, captain, chef, cheffin, directeur, gids, hoofd, hoofdman, leader, leidersfiguur, leidsman, leidster, machthebber, manager, meester, meesteres, opzichter, verantwoordelijke, vlagvoerder, voorganger, voorman, voorzitter
gids (zn) :
begeleider, cicerone, geleider, leidsman, loods, reisgids, wegwijzer
mentor (zn) :
leidsman, raadgever, raadsman
geleider (zn) :
leidsman

woordverbanden van ‘leidsman’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gids, leidsman, wegwijzer

Ieder, die een ander den weg wijst, is een wegwijzer. Gids omvat meer, daar het veronderstelt dat de wegwijzer niet alleen den weg kan wijzen, maar dat hij ook de middelen kent om de moeilijkheden en bezwaren, die zich op weg kunnen voordoen, te boven te komen. Leidsman was vroeger in denzelfden zin in gebruik; thans hoort men het weinig meer in eigenlijken zin, en wordt het voornamelijk in overdrachtelij ken zin gebruikt. Neem een wegwijzer mee. Een gids door de woestijn. Een gids in de Alpen. Een gids door het leven. Een leidsman op het pad der deugd. Wegwijzer wordt ook gebruikt van een paal met armen, die aangeven waarheen verschillende wegen leiden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 362:

leidsman, gids, wegwijzer

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 160:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c