rentmeester

als woordenboektrefwoord:

rentmeester:
m. (-s), beheerder van gelden of goederen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rentmeester (zn):
administrateur, beheerder, rendant

als synoniem van een ander trefwoord:

beheerder (zn) :
administrateur, bewaker, conservator, curator, huismeester, opziener, rentmeester, toezichthouder
meier (zn) :
opzichter, rentmeester, zetboer

woordverbanden van ‘rentmeester’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c