aleer

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aleer (zn):
alvorens, bevorens, eer, voordat

als synoniem van een ander trefwoord:

eer (vw) :
aleer, alvorens, eerder, voor, vooraleer, voordat
voor (vw) :
aleer, alvorens, vooraleer, voordat
alvorens (vw) :
aleer, voor, vooraleer, voordat

woordverbanden van ‘aleer’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aleer, alvorens, eerdat, voordat

ALEER, ALVORENS, EER DAT, VOOR DAT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 151.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c