aanmaning

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanmaning (zn):
sommatie, waarschuwing
aanmaning (zn):
dagvaarding

als synoniem van een ander trefwoord:

waarschuwing (zn) :
aanmaning, berisping, rappel, roepstem, standje, vermaning
oproep (zn) :
aanmaning, aansporing, opwekking
herinnering (zn) :
aanmaning, maanbrief

woordverbanden van ‘aanmaning’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dagvaarding, aanmaning, ingebrekestelling

Dagvaarding — aanmaning — ingebrekestelling. Drie wijzen om iemand in rechten er toe te brengen aan zijne verplichting te voldoen. Dagvaarding is een deurwaarders-exploit (akte), waarbij men zijn schuldenaar voor den rechter oproept, opdat de rechter hem veroordeele tot voldoening. Aanmaning is de daad van aanmanen, het zijn schuldenaar laten aanzeggen, dat hij zijne schuld moet voldoen (betalen). Ingebrekestelling is eene kennisgeving aan zijn schuldenaar, dat het tijdstip waarop hij betalen moest, verstreken is.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c