aanmaning

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanmaning (zn) :
sommatie, waarschuwing
aanmaning (zn) :
dagvaarding

als synoniem van een ander trefwoord:

waarschuwing (zn) :
aanmaning, berisping, rappel, roepstem, standje, vermaning
oproep (zn) :
aanmaning, aansporing, opwekking
herinnering (zn) :
aanmaning, maanbrief

woordverbanden van ‘aanmaning’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Drie wijzen om iemand in rechten er toe te brengen aan zijne verplichting te voldoen. Dagvaarding is een deurwaarders-exploit (akte), waarbij men zijn schuldenaar voor den rechter oproept, opdat de rechter hem veroordeele tot voldoening. Aanmaning is de daad van aanmanen, het zijn schuldenaar laten aanzeggen, dat hij zijne schuld moet voldoen (betalen). Ingebrekestelling is eene kennisgeving aan zijn schuldenaar, dat het tijdstip waarop hij betalen moest, verstreken is.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c