mildheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

clementie (zn) :
genade, goedertierenheid, inschikkelijkheid, mildheid, toegeeflijkheid, welwillendheid, zachtheid
zachtheid (zn) :
clementie, menselijkheid, mildheid, tederheid, toegevendheid
gulheid (zn) :
edelmoedigheid, gulhartigheid, mildheid, onbekrompenheid

woordverbanden van ‘mildheid’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
tederhartigheid, ontferming, mededogen, mededeelzaamheid, weldadigheid, mildheid

TEEDERHARTIGHEID, ONTFERMING, MEDEDOGEN, MEDEDEELZAAMHEID, WELDADIGHEID, MILDHEID

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 53.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c