barmhartigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

barmhartigheid (zn):
compassie, genade, goedertierenheid, goedheid, liefdadigheid, mededogen, medegevoel, medelijden, ontferming

als synoniem van een ander trefwoord:

medelijden (zn) :
barmhartigheid, belangstelling, compassie, deernis, erbarmen, genade, kassian, mededogen, medegevoel, medeleven, meelij, ontferming
goedertierenheid (zn) :
barmhartigheid, clementie, genade, genadigheid, vergevensgezindheid, zachtmoedigheid
liefdadigheid (zn) :
barmhartigheid, filantropie, naastenliefde, weldadigheid
genade (zn) :
barmhartigheid, begenadiging, goedertierenheid, gunst
goedheid (zn) :
barmhartigheid

woordverbanden van ‘barmhartigheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
deernis, barmhartigheid, erbarming, mededogen, medelijden, onttferming

DEERNIS, BARMHARTIGHEID, ERBARMING, MEDEDOOGEN, MEDELIJDEN, ONTTFERMING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 27.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

barmhartigheid
onbarmhartigheid

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c