opmerkzaamheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

aandacht (zn) :
belangstelling, attentie, concentratie, acht, interesse, consideratie, bekommernis, opmerkzaamheid, oplettendheid, aandachtigheid
scherpte (zn) :
gladheid, slimheid, list, gevatheid, leepheid, scherpzinnigheid, opmerkzaamheid, loosheid
oplettendheid (zn) :
aandacht, zorg, attentie, acht, vlijt, voorkomendheid, opmerkzaamheid
attentie (zn) :
aandacht, concentratie, opmerkzaamheid, oplettendheid

woordverbanden van ‘opmerkzaamheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aandacht, oplettendheid, opmerkzaamheid

Alle drie beteekenen het vestigen van de gedachte op eene bepaalde zaak. Aandacht zegt dit zonder meer. Bij oplettendheid denkt men tevens na over hetgeen men waarneemt. Hoort of ziet men iets met opmerkzaamheid, dan poogt men de verschillende kenmerken van een voorwerp, of b. v. den inhoud eener rede, geheel in den geest op te nemen.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c