schimp

als woordenboektrefwoord:

schimp:
m. hoon; smaad.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

belediging (zn) :
affront, beschimping, hoon, insult, kaakslag, krenking, laster, roddelpraat, schimp, smaad
hoon (zn) :
affront, belediging, insult, krenking, schimp, schimpscheut, smaad, spot, verachting
spot (zn) :
bespotting, farce, ironie, sarcasme, scherts, schimp, schimpscheut, spotternij

woordverbanden van ‘schimp’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
hoon, schimp, smaad, spot

Hoon — schimp — smaad — spot. Schimp noemt men het grieven door scherpe, bijtende woorden, spot het belachelijk maken door ongepaste scherts; hoon eene vernederende bejegening; smaad is een bejegening, die blijk geeft van verachting.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hoon, schimp, spot

HOON, SCHIMP, SPOT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 257.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c