hoon

als woordenboektrefwoord:

hoon:
m. smaad, belediging.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoon (zn):
affront, belediging, insult, krenking, schimp, schimpscheut, smaad, spot, verachting

als synoniem van een ander trefwoord:

belediging (zn) :
affront, beschimping, hoon, insult, kaakslag, krenking, laster, roddelpraat, schimp, smaad
insult (zn) :
belediging, hoon, insultatie

woordverbanden van ‘hoon’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
hoon, schimp, smaad, spot

Hoon — schimp — smaad — spot. Schimp noemt men het grieven door scherpe, bijtende woorden, spot het belachelijk maken door ongepaste scherts; hoon eene vernederende bejegening; smaad is een bejegening, die blijk geeft van verachting.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hoon, schimp, spot

HOON, SCHIMP, SPOT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 257.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.226.97.214.

debug info: 0.0023 c