omheinen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afzetten (ww) :
afbakenen, afbiezen, afgrendelen, afgrenzen, afpalen, afperken, afrasteren, afsluiten, begrenzen, beleggen, blokkeren, demarqueren, omboorden, omheinen, omranden, omzomen, versperren
omringen (ww) :
insluiten, omgeven, omgorden, omheinen, omsingelen, omsluiten

woordverbanden van ‘omheinen’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afsluiten, afsutten, omheinen, omsluiten

AFSLUITEN, AFSCHUTTEN, OMHEINEN, OMSLUITEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 133.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c