omwoelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

omwoelen (ww) :
loswerken, omploegen, omwroeten
omwoelen (ww) :
omwinden

als synoniem van een ander trefwoord:

omhalen (ww) :
omwerken, omwoelen

woordverbanden van ‘omwoelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 18:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c