omwoelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

omwoelen (ww):
loswerken, omploegen, omwroeten
omwoelen (ww):
omwinden

als synoniem van een ander trefwoord:

omhalen (ww) :
omwerken, omwoelen

woordverbanden van ‘omwoelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
omvatten, omvademen, omvangen, omgeven, omspannen, omringen, omslingeren, omvlechten, omwinden, omwoelen, omzetten

OMVATTEN, OMVADEMEN, OMVANGEN, OMGEVEN, OMSPANNEN, OMRINGEN, OMSLINGEREN, OMVLECHTEN, OMWINDEN, OMWOELEN, OMZETTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 18.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c