anticiperen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

anticiperen (ww):
verwachten, voorkomen, vooruitkijken, vooruitlopen, vooruitlopen op, vooruitzien, voorzien, vóór zijn

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘anticiperen’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

anticiperen
afwachten

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c