begaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

begaan (ww):
bedrijven, doen, volvoeren
begaan (ww):
betreden, bewandelen
begaan (ww):
betijen
begaan (ww):
plegen
begaan (bn):
medelevend, meelevend, medelijdend

als synoniem van een ander trefwoord:

doen (ww) :
bedrijven, begaan, beoefenen, betrachten, bewerken, bewerkstelligen, bezigen, effectueren, flikken, gedragen, handelen, maken, optreden, plegen, realiseren, uitrichten, uitvoeren, verrichten, vervullen, zich gedragen
bedrijven (ww) :
aanrichten, begaan, doen, plegen, uitrichten, verrichten
plegen (ww) :
bedrijven, begaan, doen, verrichten
belopen (ww) :
begaan, betreden, bewandelen
plegen (ww) :
begaan

woordverbanden van ‘begaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
begaan, plegen

Begaan — plegen. Iets verkeerds bedrijven. Het tweede is sterker dan het eerste, en veronderstelt opzet. Men begaat een misslag. Men pleegt een misdrijf.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
begaan, plegen

BEGAAN, PLEGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 241.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c