begaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

begaan (ww) :
bedrijven, doen, volvoeren
begaan (ww) :
betreden, bewandelen
begaan (ww) :
betijen
begaan (ww) :
plegen
begaan (bn) :
medelevend, meelevend, medelijdend

als synoniem van een ander trefwoord:

doen (ww) :
bedrijven, begaan, beoefenen, betrachten, bewerken, bewerkstelligen, bezigen, effectueren, flikken, gedragen, handelen, maken, optreden, plegen, realiseren, uitrichten, uitvoeren, verrichten, vervullen, zich gedragen
bedrijven (ww) :
aanrichten, begaan, doen, plegen, uitrichten, verrichten
plegen (ww) :
bedrijven, begaan, doen, verrichten
belopen (ww) :
begaan, betreden, bewandelen
plegen (ww) :
begaan

woordverbanden van ‘begaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

begaan, plegen

Iets verkeerds bedrijven. Het tweede is sterker dan het eerste, en veronderstelt opzet. Men begaat een misslag. Men pleegt een misdrijf.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 241:

begaan, plegen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c