zich gedragen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

doen (ww) :
bedrijven, begaan, beoefenen, betrachten, bewerken, bewerkstelligen, bezigen, effectueren, flikken, gedragen, handelen, maken, optreden, plegen, realiseren, uitrichten, uitvoeren, verrichten, vervullen, zich gedragen

woordverbanden van ‘zich gedragen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
zich gedragen, zich aanstellen, zich houden

Gedragen (zich) — aanstellen (zich) — houden (zich). Zich gedragen heeft de ruimste beteekenis; het geeft iemands wijze van handelen te kennen, hetzij in 't algemeen en in 't openbaar, hetzij in bepaalde gevallen en in 't bijzonder. Zich aanstellen geeft te kennen, dat men zich op zulk eene wijze aan anderen voordoet, dat die wijze van doen door anderen wordt opgemerkt; het heeft bovendien altijd eene ongunstige bijbeteekenis. Zich goed, edel, slecht gedragen. Zich bespottelijk aanstellen, zich aanstellen als een gek. Zich houden ziet alleen op het uiterlijk, en verschilt van zich aanstellen hierin, dat het zoowel in gunstigen als in ongunstigen zin kan gebezigd worden. Zich goed, dapper, arm, dom houden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
gedragen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c