knibbelen

als woordenboektrefwoord:

knibbelen:
(geknibbeld), afdingen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

knibbelen (ww):
afdingen, pingelen
knibbelen (ww):
kibbelen

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘knibbelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dingen, knibbelen

DINGEN, KNIBBELEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 68.

in hedendaagse spelling:
kijven, twisten, krakelen, kibbelen, knibbelen, knorren, grommen

KIJVEN, TWISTEN, KRAKEELEN, KIBBELEN, KNIBBELEN, KNORREN, GROMMEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 305.

in hedendaagse spelling:
knauwen, knagen, knabbelen, knibbelen, kluiven

KNAAUWEN, KNAGEN, KNABBELEN, KNIBBELEN, KLUIVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 317.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c