twisten

als woordenboektrefwoord:

twisten:
(twistte, getwist), ruzie hebben, kijven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

twisten (ww):
bakkeleien, bekvechten, debatteren, harrewarren, kibbelen, kijven, krakelen, kribben, palaveren, ruziën, stechelen, strijden, vechten
twisten (ww):
disputeren, redekavelen, redetwisten

als synoniem van een ander trefwoord:

vechten (ww) :
bakkeleien, kampen, knokken, matten, mededingen, meedingen, opboksen, plukharen, rivaliseren, slag leveren, stoeien, strijd leveren, strijden, twisten, wedijveren, worstelen, zich inzetten, zich verzetten
kibbelen (ww) :
bekvechten, disputeren, haarplukken, hakketakken, harrewarren, kijven, krakelen, ruziën, steggelen, twisten
kijven (ww) :
bekvechten, haarplukken, hassebassen, kibbelen, kiften, schelden, tekeergaan, twisten
bekvechten (ww) :
bakkeleien, kibbelen, kiften, kissebissen, ruzie maken, ruziën, twisten
strijden (ww) :
botsen, ijveren, kampen, oorlogvoeren, twisten, vechten, worstelen
harrewarren (ww) :
kibbelen, krakelen, ruziën, twisten
haspelen (ww) :
kibbelen, twisten
strijden (ww) :
kibbelen, twisten
kribben (ww) :
twisten

woordverbanden van ‘twisten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
kibbelen, kijven, krakelen, twisten

Kibbelen — kijven — krakeelen — twisten. Met woorden strijden. Krakeelen is aanhoudend oneenig zijn, b.v. onder huisgenooten; kibbelen oneenig zijn over kleinigheden ten gevolge van wederzijdsch gebrek aan inschikkelijkheid; kijven tegen elkander uitvaren met sterke verheffing van stem en ongemeene radheid van tong, eene kunst, waarin van oudsher de vischvrouwen het meesterschap bezeten hebben; twisten laat meer dan een der andere woorden de vrees doorschemeren, dat men van woorden tot daden zal overgaan.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
kijven, twisten, krakelen, kibbelen, knibbelen, knorren, grommen

KIJVEN, TWISTEN, KRAKEELEN, KIBBELEN, KNIBBELEN, KNORREN, GROMMEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 305.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
twist

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0027 c