krakelen

als woordenboektrefwoord:

krakelen:
(gekrakeeld), twisten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

krakelen (ww) :
kibbelen, hakketakken, harrewarren, kiften

als synoniem van een ander trefwoord:

twisten (ww) :
vechten, strijden, bekvechten, kibbelen, ruziën, bakkeleien, debatteren, kribben, kijven, harrewarren, krakelen, stechelen, palaveren
kibbelen (ww) :
bekvechten, twisten, ruziën, hakketakken, steggelen, kijven, harrewarren, disputeren, krakelen, haarplukken
kiften (ww) :
bekvechten, kibbelen, bakkeleien, krakelen
harrewarren (ww) :
twisten, kibbelen, ruziën, krakelen

woordverbanden van ‘krakelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

kibbelen, kijven, krakelen, twisten

Met woorden strijden. Krakeelen is aanhoudend oneenig zijn, b.v. onder huisgenooten; kibbelen oneenig zijn over kleinigheden ten gevolge van wederzijdsch gebrek aan inschikkelijkheid; kijven tegen elkander uitvaren met sterke verheffing van stem en ongemeene radheid van tong, eene kunst, waarin van oudsher de vischvrouwen het meesterschap bezeten hebben; twisten laat meer dan een der andere woorden de vrees doorschemeren, dat men van woorden tot daden zal overgaan.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 305:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0198 nc