nijverheid

als woordenboektrefwoord:

nijverheid:
v. industrie.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nijverheid (zn):
industrie, industriebedrijf
nijverheid (zn):
fabriekswezen

als synoniem van een ander trefwoord:

fabriek (zn) :
bedrijf, firma, industrie, nijverheid, onderneming, productiebedrijf
bedrijvigheid (zn) :
activiteit, bezigheid, nijverheid, werking, werkzaamheid
bedrijf (zn) :
bezigheid, handwerk, nijverheid, werk, werkzaamheid
ambacht (zn) :
beroep, handwerk, metier, nijverheid, stiel, vak
industrie (zn) :
fabriekswezen, nijverheid

woordverbanden van ‘nijverheid’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ijver, ijverig, nijver, nijverheid, naarstig, naarstigheid, vlijt, vlijtig

IJVER, IJVERIG, NIJVER, NIJVERHEID, NAARSTIG, NAARSTIGHEID, VLIJT, VLIJTIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 172.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c