glimp

als woordenboektrefwoord:

glimp:
m. (-en), bedrieglijke schijn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

glimp (zn):
glinster, glinstering, schijnsel, straal
glimp (zn):
flikkering, vonk, zweem
glimp (zn):
verschoning

als synoniem van een ander trefwoord:

zweem (zn) :
glimp, greintje, ondertoon, schijn, schijntje, snipper, spoor, tikje, vleugje, zweemsel
glinstering (zn) :
flikkering, fonkeling, genster, glans, glimp, spiegeling, weerschijn
spoor (zn) :
glimp, overblijfsel, relict, schijn, vlek, zweem
schijn (zn) :
glimp, schijntje, spoor, waas, zweem
flits (zn) :
flard, glimp

woordverbanden van ‘glimp’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
glimp, schijn

Glimp — schijn. Schijn is het uiterlijk van iets en kan, wanneer het niet met het innerlijk overeenstemt, tot een onjuist oordeel aanleiding geven. Glimp is een valsche, bedriegelijke schijn, dien men opzettelijk doet ontstaan. Den schijn voor het wezen aanzien. Onder schijn van vriendschap. Hij weet aan zijne gemeene praktijken altijd een schoonen glimp te geven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.112.145.

debug info: 0.0021 c