gehalte

als woordenboektrefwoord:

gehalte:
o. innerlijke waarde van metalen ; waarde.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gehalte (zn) :
allooi, kaliber, kwaliteit, niveau
gehalte (zn) :
bestanddeel, hoeveelheid

als synoniem van een ander trefwoord:

maat (zn) :
afmeting, dimensie, formaat, gehalte, graad, grootte, hoeveelheid, inhoud, kwantiteit, mate, omvang, slag, uitgebreidheid, verhouding, verhoudingen, proportie
niveau (zn) :
bevoegdheid, gehalte, graad, kaliber, klasse, kwaliteit, level, mate, peil, rang, stand, standaard, trap, vloeistofspiegel, waterspiegel
kwaliteit (zn) :
allooi, deugdelijkheid, gehalte, goedheid, kaliber, klasse, niveau, soort, superioriteit
mate (zn) :
gehalte, graad, grootheid, hoeveelheid, kwantiteit, maat, niveau, omvang, peil, rang, trap
kwantiteit (zn) :
aantal, gehalte, graad, grootheid, hoeveelheid, maat, mate, menigte
allooi (zn) :
gehalte, hoedanigheid, kaliber, waarde
spiegel (zn) :
concentratie, gehalte, sterkte
sterkte (zn) :
concentratie, gehalte
kaliber (zn) :
gehalte

woordverbanden van ‘gehalte’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

waarde, waardij, gehalte

De goede en slechte eigenschappen van eene zaak bepalen in hoeverre iets voor iemand begeerlijk is. De mate, waarin iets voor een ander begeerlijk is, maakt de waarde of waardij uit. Beide woorden drukken zoowel eene waarde in geld als eene zedelijke waarde uit. Het eenige verschil is, dat waardij tot den hoogeren stijl behoort. Gehalte, eigenlijk de inhoud van een lichaam, wordt in overdrachtelijken zin gebezigd om de innerlijke waarde of degelijkheid aan te duiden voor zoover deze van den inhoud afhankelijk is. Ik zal er u de volle waarde voor geven. Door den aanleg van den Oosterspoor is de waarde der gronden in het Gooi geducht gestegen. De dichter spreekt te ver beneden 's mans waardij.

Leer mij uw wet steeds schatten op haar waarde,
Gods lof verbreiden naar waardij.
Elke hoedanigheid afzonderlijk had gehalte, Al wat gehalte had in de beschaafde maatschappij, had ook bij hem gehalte. In de oogen van 't gemeen geeft de uitkomst slechts gehalte aan woord en daad. (Schimmel).

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c