kwaliteit

als woordenboektrefwoord:

kwaliteit, qualiteit:
v. (-en), gesteldheid, hoedanigheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kwaliteit (zn) :
allooi, deugdelijkheid, gehalte, goedheid, kaliber, klasse, niveau, soort, superioriteit
kwaliteit (zn) :
functie, hoedanigheid, waardigheid
kwaliteit (zn) :
capaciteit, eigenschap, talent

als synoniem van een ander trefwoord:

niveau (zn) :
bevoegdheid, gehalte, graad, kaliber, klasse, kwaliteit, level, mate, peil, rang, stand, standaard, trap, vloeistofspiegel, waterspiegel
kenmerk (zn) :
eigenaardigheid, eigenheid, eigenschap, feature, hoedanigheid, karakteristiek, kwaliteit, propriëteit
hoedanigheid (zn) :
aard, aspect, dimensie, eigenschap, functie, geaardheid, gesteldheid, kwaliteit, staat
kaliber (zn) :
allooi, capaciteiten, deugdelijkheid, kwaliteit, niveau
soort (zn) :
geslacht, kaliber, klasse, kwaliteit, species, variëteit
klasse (zn) :
cachet, graad, kwaliteit, niveau, rang
gehalte (zn) :
allooi, kaliber, kwaliteit, niveau
eigenschap (zn) :
karaktertrek, kwaliteit
functie (zn) :
hoedanigheid, kwaliteit
goedheid (zn) :
deugd, kwaliteit

woordverbanden van ‘kwaliteit’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

kaliber:
soort, slag, stand, aard, kwaliteit

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c