woordenrijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

langdradig (bn) :
breedsprakig, gerekt, lang van stof, rekkerig, taedieus, uitgesponnen, vervelend, wijdlopig, woordenrijk
breedsprakig (bn) :
diffuus, lang van stof, langdradig, uitvoerig, verbeus, wijdlopig, woordenrijk, zwammerig
eloquent (bn) :
bespraakt, goedgebekt, welbespraakt, welsprekend, woordenrijk
welsprekend (bn) :
bespraakt, eloquent, welbespraakt, woordenrijk

woordverbanden van ‘woordenrijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Woordenrijk noemt men hem, die veel woorden tot zijne beschikking heeft (veelal met de bijbedoeling, dat er weinig mee gezegd wordt); welbespraakt hem, die zijne gedachten, zij het ook wat woordenrijk, gemakkelijk en helder ontwikkelt; welsprekend hem, die niet alleen gemakkelijk en helder, maar ook sierlijk en aangenaam spreekt, en zich daarenboven van de verschillende hulpmiddelen weet te bedienen, die den indruk van het gesproken woord verhoogen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 339:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c