welbespraakt

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

welbespraakt (bn) :
bespraakt, eloquent, welsprekend

als synoniem van een ander trefwoord:

eloquent (bn) :
bespraakt, goedgebekt, welbespraakt, welsprekend, woordenrijk
welsprekend (bn) :
bespraakt, eloquent, welbespraakt, woordenrijk
glad (zn) :
bijdehand, wakker, welbespraakt

woordverbanden van ‘welbespraakt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

welbespraakt, welsprekend, woordenrijk

Woordenrijk noemt men hem, die veel woorden tot zijne beschikking heeft (veelal met de bijbedoeling, dat er weinig mee gezegd wordt); welbespraakt hem, die zijne gedachten, zij het ook wat woordenrijk, gemakkelijk en helder ontwikkelt; welsprekend hem, die niet alleen gemakkelijk en helder, maar ook sierlijk en aangenaam spreekt, en zich daarenboven van de verschillende hulpmiddelen weet te bedienen, die den indruk van het gesproken woord verhoogen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 339:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0264 nc