één voor één

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

stuk voor stuk (bw) :
stuksgewijs, een voor een

woordverbanden van ‘één voor één’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Achtereenvolgens drukt eene, niet altijd onmiddellijke, opvolging van verschillende handelingen uit; achtereen daarentegen onderstelt eene continuïteit of eene herhaling met zeer korte tusschenpoozen. Ook in achter elkander ligt het denkbeeld dat de herhalingen elkander onmiddellijk opvolgen. Wanneer men meer het oog heeft op de orde, waarin het een op het andere volgt, dan staat bij achtereenvolgens meer het begrip van eene geregelde orde op den voorgrond dan bij achter elkander, terwijl bij één voor één het opzichzelfstaande der verschillende voorwerpen meer op den voorgrond treedt.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c