achtereen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onafgebroken (bn) :
aan één stuk door, aaneengeschakeld, aanhoudend, achtereen, constant, dag en nacht, de klok rond, doorlopend, non-stop, ononderbroken, onophoudelijk, onophoudend, permanent, voortdurend
achtereenvolgens (bw) :
achtereen, achtereenvolgend, onafgebroken, respectievelijk, successievelijk

woordverbanden van ‘achtereen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aaneen, achtereen

Aaneen, dat den duur van het geheele tijdsverloop als onafgebroken voorstelt, drukt de aansluiting in den tijd sterker uit dan achtereen, dat dien duur aanwijst als eene opvolging van afzonderlijke tijdruimten. Men bezigt dus aaneen, waar men zich het tijdsverloop als een geheel denkt, achtereen, waar men het zich als eene reeks van elkander opvolgende tijden voorstelt. Wij zijn jaren aaneen gelukkig met elkander geweest! Uren achtereen wachtte ik tevergeefs op zijne thuiskomst.

Achtereenvolgens drukt eene, niet altijd onmiddellijke, opvolging van verschillende handelingen uit; achtereen daarentegen onderstelt eene continuïteit of eene herhaling met zeer korte tusschenpoozen. Ook in achter elkander ligt het denkbeeld dat de herhalingen elkander onmiddellijk opvolgen. Wanneer men meer het oog heeft op de orde, waarin het een op het andere volgt, dan staat bij achtereenvolgens meer het begrip van eene geregelde orde op den voorgrond dan bij achter elkander, terwijl bij één voor één het opzichzelfstaande der verschillende voorwerpen meer op den voorgrond treedt.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0138 nc