aaneen

als woordenboektrefwoord:

aaneen:
bw. verenigd, samen, aangesloten ; onafgebroken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aaneen (bn) :
ononderbroken

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘aaneen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

geven eene vereeniging van twee of meer voorwerpen te kennen. Bij aaneen let men meer op de tot stand gebrachte eenheid, bij aan elkander meer op elk der verbonden voorwerpen afzonderlijk. Bij samen treedt het begrip der eenheid, die ontstaan is, nog sterker op den voorgrond dan bij aaneen.

aaneen, achtereen

Aaneen, dat den duur van het geheele tijdsverloop als onafgebroken voorstelt, drukt de aansluiting in den tijd sterker uit dan achtereen, dat dien duur aanwijst als eene opvolging van afzonderlijke tijdruimten. Men bezigt dus aaneen, waar men zich het tijdsverloop als een geheel denkt, achtereen, waar men het zich als eene reeks van elkander opvolgende tijden voorstelt. Wij zijn jaren aaneen gelukkig met elkander geweest! Uren achtereen wachtte ik tevergeefs op zijne thuiskomst.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aaneen
los, uiteen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c