achterelkander

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
achtereenvolgens, achtereen, achterelkander, één voor één

Achtereenvolgens — achtereen — achterelkander — één voor één. Achtereenvolgens drukt eene, niet altijd onmiddellijke, opvolging van verschillende handelingen uit; achtereen daarentegen onderstelt eene continuïteit of eene herhaling met zeer korte tusschenpoozen. Ook in achter elkander ligt het denkbeeld dat de herhalingen elkander onmiddellijk opvolgen. Wanneer men meer het oog heeft op de orde, waarin het een op het andere volgt, dan staat bij achtereenvolgens meer het begrip van eene geregelde orde op den voorgrond dan bij achter elkander, terwijl bij één voor één het opzichzelfstaande der verschillende voorwerpen meer op den voorgrond treedt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0108 nc