maatgevend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

maatgevend (bn) :
normatief, toonaangevend

als synoniem van een ander trefwoord:

toonaangevend (bn) :
gezaghebbend, invloedrijk, leidend, maatgevend, toongevend, vooraanstaand
normatief (bn) :
bindend, maatgevend, rechtscheppend, regulatief

woordverbanden van ‘maatgevend’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c