regulatief

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

regulatief (bn) :
ordenend, regelend, regulerend

als synoniem van een ander trefwoord:

normatief (bn) :
bindend, maatgevend, rechtscheppend, regulatief

woordverbanden van ‘regulatief’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c