gors

als woordenboektrefwoord:

gors:
v. (...zen), aangeslibd land; geslacht van vogels.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

schor (zn) :
gors, kwelder, slik
hors (zn) :
gors

woordverbanden van ‘gors’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanwas, aanspoeling, aanslibbing, aanslijking, gors, schorren

Aanwas — aanspoeling — aanslibbing — aanslijking — gors — schorren. Langzame uitbreiding van land aan een loopend water gelegen. Aanspoeling ziet alleen op de wijze van uitbreiding; aanwas stelt den nieuw gevormden grond voor als eene vergrooting van den reeds vroeger bestaanden; aanslibbing (aanslijking) ziet op de stof, waaruit de aanspoeling of aanwas zich gevormd heeft. De geheele grietenij Het Bilt is eene aanslibbing. Wanneer de aanslibbing aan den mond eener rivier zeewaarts ligt en uit klei bestaat, noemt men deze gronden gorzen; zijn de aanslibbingen banken, in zee gelegen, of strand buitendijks, voornamelijk kleiachtigen grond bevattend, dan heeten zij schorren.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0103 nc