dienstverrichting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

dienst (zn) :
werk, functie, betrekking, bezigheid, ambt, dienstverrichting, dienstverband, dienstbetrekking, ambtsuitoefening

woordverbanden van ‘dienstverrichting’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c