benoeming

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

benoeming (zn) :
aanstelling, aanwijzing, indienstneming, installatie, nominatie, plaatsing

als synoniem van een ander trefwoord:

post (zn) :
aanstelling, ambt, arbeidsplaats, baan, benoeming, betrekking, dienstbetrekking, functie, job
aanstelling (zn) :
aanwijzing, benoeming, engagement, indienstneming, installatie, plaatsing
aanduiding (zn) :
aanwijzing, benoeming, bestemming, designatie, toewijzing

woordverbanden van ‘benoeming’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beroep:
benoeming

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 293:

benaming, naam, benoeming

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c