benoeming

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

benoeming (zn):
aanstelling, aanwijzing, indienstneming, installatie, nominatie, plaatsing

als synoniem van een ander trefwoord:

post (zn) :
aanstelling, ambt, arbeidsplaats, baan, benoeming, betrekking, dienstbetrekking, functie, job
aanstelling (zn) :
aanwijzing, benoeming, engagement, indienstneming, installatie, plaatsing
aanduiding (zn) :
aanwijzing, benoeming, bestemming, designatie, toewijzing

woordverbanden van ‘benoeming’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beroep:
benoeming

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
benaming, naam, benoeming

BENAMING, NAAM, BENOEMING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 293.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c