milieu

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

milieu (zn) :
biotoop, leefklimaat, leefmilieu, leefomgeving, leefwereld
milieu (zn) :
ambiance, entourage, kring, omgeving, wereld
milieu (zn) :
onderwereld

als synoniem van een ander trefwoord:

omgeving (zn) :
ambiance, buurt, contrei, contreien, decor, entourage, gebuurte, kring, leefomgeving, milieu, omstreek, omstreken, omtrek, sfeer, streek
contreien (zn) :
buurt, gebied, gewest, milieu, nabijheid, omgeving, omstreek, omstreken, omtrek, regia, streek
kring (zn) :
gelederen, groepering, maatschappij, milieu, omgeving
wereld (zn) :
kring, kringen, milieu, scène, wereldje, circuit
midden (zn) :
milieu, omgeving, wereld

woordverbanden van ‘milieu’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c