kwinkslag

als woordenboektrefwoord:

kwinkslag:
m. (-en), geestige inval.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kwinkslag (zn) :
bon mot

als synoniem van een ander trefwoord:

grap (zn) :
aardigheid, anekdote, bak, dwaasheid, farce, gag, gebbetje, geestigheid, gein, gekheid, grapje, grol, guitigheid, harlekinade, jen, joke, klucht, kluchtigheid, koddigheid, kwinkslag, lol, lolletje, mop, paskwil, plaisanterie, poets, pots, scherts, snakerij, streek, ui, witz, zwans
scherts (zn) :
aardigheid, boert, dwaasheid, gekheid, grap, grappigheid, kortswijl, kwinkslag, luim, mop, onzin, plagerij, plaisanterie, raillerie, spot, spotternij
aardigheid (zn) :
geestigheid, grap, grappigheid, kluchtigheid, koddigheid, kwinkslag, leukheid, mop, scherts, snaaksheid
mop (zn) :
aardigheid, anekdote, bak, geestigheid, grap, kwinkslag, scherts, witz
geestigheid (zn) :
aardigheid, boutade, grap, kwinkslag, mop, wisecrack, witz
bon-mot (zn) :
kwinkslag

woordverbanden van ‘kwinkslag’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

grap:
aardigheid, kwinkslag, poets, pots, streek, zet, klucht, grol, mop, ui, scherts
kwinkslag:
zet, grap

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Een gezegde of verhaal, dat zonder ernstige bedoeling alleen om te vermaken wordt medegedeeld. Grap drukt dit in het algemeen uit. Aardigheid veronderstelt, dat het gezegde bevallig en behaaglijk is ingekleed; de aardigheid nadert de geestigheid. Hierbij staat echter meer het vernuftige en puntige op den voorgrond. Een scherts wordt om te spelen gezegd, is dus los, ongedwongen en vroolijk. Waar de scherts een geestig, meer boertig gezegde is, noemt men ze kwinkslag. De gekheid, die gezegd wordt, nadert het dwaze en ongerijmde, doch om de geest en het vernuft, die er uit spreken, kan het bij de scherts gerekend worden. Is hetgeen gezegd wordt een kort verhaal met puntige scherts, dan noemt men het een ui, terwijl men onder klucht meer een verhaal verstaat van een grap, die geschied is of als gebeurd zijnde wordt voorge steld. In de laatste jaren wordt voor ui dikwijls het woord mop gebruikt.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 297:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c