ongepermitteerd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onbehoorlijk (bn) :
incorrect, onbeschaamd, onbetamelijk, onfatsoenlijk, ongepast, ongepermitteerd, onvertogen, onwelvoeglijk, unfair, verkeerd

woordverbanden van ‘ongepermitteerd’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongepermitteerd
gepermitteerd

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0027 c