verschoonbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

vergeeflijk, verschoonbaar

Beide woorden geven te kennen, dat iemand iets niet euvel behoeft geduid te worden. Wanneer men ver geeflijk gebruikt, geeft men te kennen dat het kwaad, dat in de daad stak, niet zoo erg is dat het gestraft moet worden. Bij verschoonbaar geeft men alleen te kennen, dat de omstandigheden de daad minder strafwaardig maken, dan zij schijnt. De misdaden der Nihilisten in Rusland zijn misschien tot op zekere hoogte verschoonbaar. Eene vergeeflijke dwaling.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c