hoofdelijk

als woordenboektrefwoord:

hoofdelijk:
bn. bw. per hoofd ; afzonderlijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

solidair (bn) :
hoofdelijk

woordverbanden van ‘hoofdelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

afzonderlijk:
hoofdelijk
hoofdelijk:
afzonderlijk

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

hoofdelijk, ondeelbaar

Twee woorden, die in rechten aanduiden, dat de schuldenaren voor 't geheel aansprakelijk zijn. Eene verbintenis is hoofdelijk, wanneer ieder der schuldenaren voor 't geheel kan worden aangesproken, omdat zij zich ieder voor het geheel verbonden hebben, of de wet hen hoofdelijk verplicht heeft verklaard. Ook bij eene ondeelbare verbintenis kunnen de schuldenaren ieder voor 't geheel worden aangesproken, maar hier, omdat de verschuldigde zaak ondeelbaar, niet voor deeling vatbaar is.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c