duisternis

als woordenboektrefwoord:

duisternis:
v. donkerheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

duisternis (zn):
donker, donkerte, duister

als synoniem van een ander trefwoord:

duister (zn) :
donker, donkerte, duisterheid, duisternis, obscuriteit
donker (zn) :
donkerte, duister, duisternis

woordverbanden van ‘duisternis’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
duisterheid, duisternis

Duisterheid — duisternis. Duisterheid duidt aan dat iets in figuurlijken zin niet helder is, dat het dus moeilijk te verstaan of te begrijpen is; duisternis ziet op den toestand, het zijn of bestaan van duister in eigenlijken zin. De duisterheid van het boek maakt dat het door weinigen verstaan, en dan ook weinig verkocht wordt. Er vertoonde zich licht in de duisternis. Duisternis bedekte de aarde.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

duisternis
licht

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c